Gepost op

Zo word jij de beste hondentrainer

Training

Het trainen van jouw hond is één van de leukste en meest lonende activiteiten die je met hem kan doen. Je bouwt een goede band op met jouw hond en wordt langzamerhand onafscheidelijk. Maar de training is niet eenzijdig: niet alleen een hond moet dingen aanleren, ook jij als baasje moet een training volgen voordat jij begint met het trainen van jouw hond. Lees gauw verder hoe jij je kan ontwikkelen tot het perfecte baasje. 

Consistentie en tijd

Een goede training van jouw hond vergt tijd, maar vooral ook consistentie. Zie het opvoeden van jouw hond als de opvoeding van een kind. Net zoals een kind naar school moet, gaat een puppy ook naar cursus, en net zoals een kind huiswerk meekrijgt, stopt de hondentraining niet als de cursus voorbij is. Om jouw hond goed op te kunnen voeden, moet je elke dag een paar keer een korte opfris-trainingsessies inplannen. Deze sessies hoeven maar een paar minuten te beslaan, maar door telkens kort het geheugen van jouw hond op te frissen, blijft wat hij heeft geleerd beter hangen.

Naast een consistentie in trainsessies, zal je ook een consistentie in communicatie moeten ontwikkelen. Er zijn twee lagen communicatie waar je je vooral op zal moeten richten. Ten eerste moet je een consistentie in commando’s aanleren. Als je jouw hond probeert aan te leren om te gaan zitten, zal je daarvoor altijd het woord ‘Zit’ moeten gebruiken. Als je opeens het commando ‘Af’ gebruikt voor hetzelfde gedrag, zal jouw hond nooit goed aanleren welk commando nu het juiste is. Geef dit ook door aan vrienden, familie en andere mensen die bij jou thuis langs komen. Door het commando van verschillende mensen te horen, eventueel ook in verschillende situaties, zal jouw hond beter leren wat het commando precies betekent.

Ten tweede is het belangrijk om consequent te zijn met wat wel en niet mag. Als jouw hond de ene dag niet op de bank mag komen en je dit aangeeft met ‘Af!’, maar de volgende dag mag hij onbestraft op de bank zitten, verliest het commando ‘Af!’ zijn mening. Bovendien begrijpt jouw hond op deze manier niet wat nu precies de regels in huis zijn.

Training

Positieve bevestiging

Een prettige manier van trainen die je bovendien met het hele gezin kan doen, is trainen met behulp van positieve bevestiging. Deze manier houdt in dat het je goede gedrag van jouw hond beloont, terwijl je het slechte gedrag negeert. Je leert eigenlijk praten met jouw hond. Deze positieve manier is ook nog eens heel geschikt om met kinderen te doen, omdat je niet afhankelijk bent van een harde stem of kracht. Door jouw kind wat snoepjes te geven, kan hij met jullie meetrainen. Niet alleen is dit veel gezelliger, maar zo leert jouw hond ook commando’s van andere gezinsleden.

Doordat positieve bevestiging alleen het goede gedrag aankaart, moet je duidelijk met jouw hond communiceren wat dit goede gedrag is. Belangrijk om te onthouden is:

  • Een hond heeft een korte aandachtspanne. Beloon hem direct als hij goed gedrag vertoont, zodat hij begrijpt waarvoor hij beloond wordt. Een handig hulpmiddel hiervoor is de clicker, waarmee je op het juiste moment kunt klikken en daarmee belonen.
  • Houd de trainsessies kort en leuk, en eindig op een goede toon. Ga na het trainen bijvoorbeeld even lekker met hem spelen. Zo weet jouw hond dat trainen ook leuk kan zijn.
  • Wees zuinig met snacks als beloning. In het begin zijn snoepjes de ideale beloning, maar jouw hond moet ook leren om het goede gedrag te vertonen voor een aai over de bol.
  • Houd het simpel. Communiceer duidelijk en gebruik korte commando’s.

Een klacht die je vaak hoort is dat het trainen van een hond veel tijd vergt. Het resultaat: ongelukkige en onopgevoede honden. Maar het opvoeden van een hond hoeft niet veel tijd te kosten en kan bovendien erg leuk zijn, vooral als het hele gezin erin betrokken wordt. Niet alleen bouw je een goede band op met jouw hond, met een goede opvoeding heb je ook nog eens de trouwste vriend in huis.